Toewydingsdiens 2015 – Bloemfontein

Die jaar het verby gevlieg en die tyd is byna daar om die doelwit te bereik waarvoor so baie opgeoffer is.  Aan die begin van ‘n loopbaan in medisyne, is dit dalk nodig om net ‘n oomblik stil te staan en te besin oor die sin van dit alles. Die Bloemfontein tak van die CGB nooi u graag uit na ‘n toewydingsdiens vir finale jaar studente uit die Fakulteit Gesondheidswetenskappe.

Die toewydingsgelofte is ‘n algemeen Christelik gebaseerde gelofte wat deur die nasionale CGB gebruik word. ‘n Kopie sal tydens die diens aan u gegee word.

Die Gelofte is HIER beskikbaar

Die besonderhede van die toewydings diens is as volg:

Tyd:                Woensdag, 9 Desember 2015 om 18h00

Plek :               St James Church, Heuwelsig

U is welkom om vriende en familie te nooi om die geleentheid saam by te woon.

Geleenthede om die toewydings gelofte vooraf te bespreek word beplan vir 25 November 2015, 14h00 by HAK, Kine 9.

RSVP: Antwoord asb voor of op Saterdag 28 November 2015 as u die geleentheid wil bywoon

 

It is perhaps sooner than what you expected, but here you are, on the verge of an exciting career in medicine and at this stage it might be prudent to pause and consider the sense of it all. Therefore it is with pleasure that the Bloemfontein branch of the CMF invites you to a dedication service for final year students of the Health Sciences Faculty.

The consecration vow is a general Christian-based consecration, which is used by the national CMF.  Your own copy will be handed to you during the service. The consecration vow is available HERE.

The details of the dedication service are as follows:

Time:              Wednesday, 9 December 2015 at 18h00

Place:              St James Church, Heuwelsig

Any friends or family, who would like to witness the event, are welcome.

Opportunity to discuss the consecration vow is planned for 25 November 2015, 14h00 at Fam Med, Kine 9

RSVP:  Please let us know on or before Saturday 28 November 2015 if you are willing to attend.

Prof WJ Steinberg                 

Comments are closed.